czwartek, 2 marca 2017, 08:10

babrzmyż i bździjmyż

Idzie wiosna. A zatem — poniżej garść propozycji wyekstrahowanych z polskiego słowniczka spelczeka pl.dic od Firefoksa (w Libre/OpenOffice jest b. podobny):

babrzmyż
barłożmyż
bechczmyż
bijmyż
bodźmyż
bójmyż
breszmyż
bździjmyż
chapsnijmyż
cieczmyż
cieszmyż
dobodźmyż
docieczmyż
dogólmyż
dojrzejmyż
dokonywujmyż
dopełznijmyż
doplączmyż
doprzężmyż
doprzyjmyż
dorozummyż
dosólmyż
dostańmyż
dostójmyż
doszkólmyż
dotrzyjmyż
dowiedźmyż
dozwólmyż
dożnijmyż
dożyjmyż
drożmyż
drżyjmyż
dzióbmyż
dzióbnijmyż
dżdżyjmyż
gaździjmyż
głąbmyż
gorejmyż
gólmyż
grzebmyż
grzęźnijmyż
gwóźdźmyż
gzijmyż
haraczmyż
idźmyż
iszczmyż
jeździjmyż
kasłajmyż
kaszlajmyż
kaszlmyż
kolmyż
kopsnijmyż
krzywoprzysiążmyż
kuksnijmyż
mamlajmyż
mądrzejmyż
mierźnijmyż
modrzejmyż
mozólmyż
mrzyjmyż
mżyjmyż
nabreszmyż
nabździjmyż
nacieczmyż
nacieszmyż
nadbierzmyż
nadcieszmyż
nakasłajmyż
nakaszlajmyż
nakaszlmyż
nakolmyż
namozólmyż
napaprzmyż
naplączmyż
naprzyjmyż
naskamlmyż
naskomlijmyż
naskomlmyż
nasólmyż
nasrożmyż
nastańmyż
nastójmyż
natrzyjmyż
nawiedźmyż
nawilżmyż
nażnijmyż
niewólmyż
obcieczmyż
obcieszmyż
obdzióbmyż
obetrzyjmyż
obeżnijmyż
objeździjmyż
oblegnijmyż
obmierźnijmyż
obrąbmyż
obstójmyż
obumrzyjmyż
obwiedźmyż
ocieczmyż
ocieszmyż
odbierzmyż
odcieczmyż
odcieszmyż
odeprzyjmyż
odeżnijmyż
odgwóźdźmyż
odkasłajmyż
odkaszlajmyż
odkaszlmyż
odkaszlujmyż
odpełznijmyż
odpierzmyż
odplączmyż
odprzężmyż
odprzysiążmyż
odrzeczmyż
odsólmyż
odstańmyż
odstójmyż
odumrzyjmyż
odwiedźmyż
odwilżmyż
odżyjmyż
ogólmyż
omierźnijmyż
oplączmyż
oprzyjmyż
opsnijmyż
osmólmyż
osólmyż
ostańmyż
ostójmyż
otrzyjmyż
ożyjmyż
paprzmyż
patrzajmyż
pełznijmyż
pijmyż
plączmyż
płóźmyż
pocieczmyż
podbierzmyż
podeprzyjmyż
podetrzyjmyż
podgólmyż
podlegnijmyż
podpełznijmyż
podrożmyż
podsmólmyż
podstójmyż
podszkólmyż
podścielmyż
podzióbmyż
pogłąbmyż
pogólmyż
pogrzebmyż
poharaczmyż
pojeździjmyż
pokaszlujmyż
pomozólmyż
pomrzyjmyż
popaprzmyż
popełznijmyż
poplączmyż
poprzestańmyż
poprzyjmyż
poprzysiążmyż
porozummyż
posmólmyż
posólmyż
postańmyż
postójmyż
poszummyż
potrzyjmyż
powaśńmyż
powiedźmyż
powstańmyż
pozostańmyż
pozwólmyż
pożebrzmyż
pożmijmyż
pożnijmyż
pożyjmyż
półstójmyż
przebodźmyż
przebranżowmyż
przecieczmyż
przedostańmyż
przegłąbmyż
przeharaczmyż
przejeździjmyż
przejrzejmyż
przekolmyż
przekonywujmyż
przepełznijmyż
przepijmyż
przeprzężmyż
przeprzyjmyż
przesólmyż
przestańmyż
przestójmyż
przeszkólmyż
przeszummyż
przetrzyjmyż
przewiedźmyż
przycieszmyż
przygwóźdźmyż
przyjmyż
przymrzyjmyż
przypełznijmyż
przyplączmyż
przyprzężmyż
przyprzyjmyż
przyrzeczmyż
przysiążmyż
przysólmyż
przystańmyż
przytrzyjmyż
przywiedźmyż
przywrzyjmyż
przyzwólmyż
rechczmyż
rozbabrzmyż
rozbierzmyż
rozdzióbmyż
rozeklnijmyż
rozeprzyjmyż
rozetrzyjmyż
rozewrzyjmyż
rozjeździjmyż
rozkasłajmyż
rozkaszlajmyż
rozkaszlmyż
rozmielmyż
rozórzmyż
rozpaprzmyż
rozpełznijmyż
rozplączmyż
rozpostrzyjmyż
rozprzężmyż
rozsrożmyż
rozstańmyż
rozszummyż
rozścielmyż
rozwiedźmyż
rozwścieczmyż
rymsnijmyż
rzeczmyż
rżyjmyż
skamlmyż
skłąbmyż
skomlijmyż
skomlmyż
smólmyż
sólmyż
spaprzmyż
spełznijmyż
spierzmyż
splączmyż
spożyjmyż
spójrzmyż
sprzężmyż
sprzysiążmyż
srożmyż
stańmyż
stójmyż
szkólmyż
szummyż
ścieczmyż
ścielmyż
ścieszmyż
ślijmyż
śnijmyż
śpijmyż
świerzbmyż
tnijmyż
trzepieczmyż
trzyjmyż
ubabrzmyż
ubodźmyż
ucieszmyż
uduchowmyż
udzióbmyż
ujeździjmyż
ukolmyż
umrzyjmyż
upaprzmyż
upodmiotowmyż
uprzyjmyż
urzeczmyż
urzeczowmyż
urzeczownikowmyż
usmólmyż
usprzętowmyż
ustańmyż
ustójmyż
utrzyjmyż
uwiedźmyż
użebrzmyż
użnijmyż
wcieczmyż
wcieszmyż
wdrożmyż
weprzyjmyż
wespnijmyż
wesprzyjmyż
weszcznijmyż
wetrzyjmyż
wezdmijmyż
weżnijmyż
wgłąbmyż
wiedźmyż
wierzajmyż
wilżmyż
wkolmyż
wpełznijmyż
wplączmyż
wprzężmyż
wrzyjmyż
wsólmyż
wstańmyż
wścielmyż
wwiedźmyż
wychędóżmyż
wycieczmyż
wycieszmyż
wydostańmyż
wydólmyż
wydzióbmyż
wygólmyż
wyjeździjmyż
wykasłajmyż
wykaszlajmyż
wykaszlmyż
wykaszlujmyż
wymamlajmyż
wymądrzejmyż
wymrzyjmyż
wypaprzmyż
wypełznijmyż
wyplączmyż
wyprzężmyż
wyprzyjmyż
wypsnijmyż
wyrozummyż
wyskamlmyż
wyskomlijmyż
wyskomlmyż
wysmólmyż
wysólmyż
wystójmyż
wyszkólmyż
wyszummyż
wytrzyjmyż
wywiedźmyż
wywrzyjmyż
wyzwólmyż
wyżebrzmyż
wyżmijmyż
wyżnijmyż
wzbierzmyż
zababrzmyż
zabarłożmyż
zabodźmyż
zacieczmyż
zacieszmyż
zadowólmyż
zadrżyjmyż
zadzióbmyż
zagłąbmyż
zagwóźdźmyż
zakasłajmyż
zakaszlajmyż
zakaszlmyż
zamrzyjmyż
zapaprzmyż
zapełznijmyż
zaplączmyż
zaprzestańmyż
zaprzężmyż
zaprzyjmyż
zaprzysiążmyż
zarżyjmyż
zaskamlmyż
zaskomlijmyż
zaskomlmyż
zasmólmyż
zasólmyż
zastańmyż
zastójmyż
zaszummyż
zaświerzbmyż
zatrzyjmyż
zawiedźmyż
zawrzyjmyż
zbabrzmyż
zbierzmyż
zbrechczmyż
zdejmmyż
zdzióbmyż
zebździjmyż
zeklnijmyż
zemrzyjmyż
zepnijmyż
zespólmyż
zetnijmyż
zetrzyjmyż
zewrzyjmyż
zezwólmyż
zeżnijmyż
zgłąbmyż
zgólmyż
zharaczmyż
zjeździjmyż
zmartwychpowstańmyż
zmartwychwstańmyż
zmądrzejmyż
zmielmyż
zmierźnijmyż
zniewólmyż
zostańmyż
zrozummyż
zróżowmyż
zwiedźmyż
zwilżmyż
żebrzmyż
żłobmyż
żmijmyż
żnijmyż
żyjmyż


DODANE - wycinek z hasła nieuk słownika Lindego: