piątek, 12 lutego 2016, 19:07

przez laksacje do leguminy

Co sprzedawał handlarz legumin w połowie XIX wieku? Tę zagadkę sprzed ośmiu lat uznaję za ostatecznie wyjaśnioną:

LE

Wtedy nikt z pozornie zainteresowanych nie zajrzał do Słownika Lindego. Ale może wtedy słownik ten nie był jeszcze zeskanowany. Zresztą do tej pory istnienie tego dzieła nie całkiem dotarło do hasła Słownik języka polskiego w naszej Wikipedii.


DODANE: zgodnie z sugestią AJ zajrzałem też do późniejszego o prawie 100 lat słownika tzw. warszawskiego i tam jest tak:

Ponieważ tym razem próba ściągnięcia zazipowanej całości (tzn. całego jednego tomu słownika) trwała barrdzo długo (jak się okazało 126,8 MB) spróbowałem dostać się do hasła inaczej. Chyba tego nie było wcześniej, a może nie widziałem, ale pojawiła się możliwość (opcja) konwersji DjVU do HTML5, co pozwala już oglądać skompresowaną do formatu DjVU zawartość naszych cyfrowych bibliotek w praktycznie każdej porządnej przeglądarce bez żadnych wtyczek, hura:

balsam

— Balsam! Aha!… Jakiś czarnoksiężnik w Taurogach chciał mi sprzedać balsam, o którym powiadał, że kto się nim wysmaruje, ma być od szabli, szpady i włóczni bezpieczen. Kazałem go zaraz wysmarować i trabantowi pchnąć dzidą, wyimaginuj sobie… na wylot przeszła!…

Nie wiedzieć czemu dostępne online Potopy przepisują z błędem "wyimajnuj", tak jak to się kiedyś zecerowi zdarzyło. Niektóre np. Wolne Lektury poprawiły — na wyimainuj.

środa, 10 lutego 2016, 04:05

nowe przygody Wokulskiego

Jak można się było spodziewać przepuściłem Lalkę przez char-rnn. Trenowanie sieci na lichej (ale cichej) karcie Geforce 750Ti trwało tylko naście minut, na procesorze pewnie trwałoby ze trzy razy dłużej. Za to wypluwa potem niemal błyskawicznie i w dowolnych ilościach. W katogorii lorem ipsum całkiem niezłe, od próby czytania może się mózg zlasować. — Szmaru! — zawodał Rzecki. No to macie szmaru.

Przypisał od wielu, że nabył ja myśl, była podwoku. Jedź doktór oblałem w przeczetaniem rzekłem albo coś godzinym, Starwie i skończył sobie za dla świeżoch, a w oczach albo może nazwiskoto, który do Wokulskiego życzla prędko pośpiecho, którzy zirytu we rzeczowioność konsle. Argatr szepnąłem z nią, ażeby ząby nawet… Ale widać Wokulski, nie kupił.

Wobóg ok nie widać niezawodnią!…

— Gdzie?… Wiem panu, szczęśliwi.

— Doprawdy. Niech, człowiek, bo nie ufam — rzekł do sada, jak nabył ciotkę, dowiedziałem się o nim, i prosił w oczytarzamie… Pogoda napoleon Łęckiego, wiecea, wspinając, to prawda, co?… Niech pan taki człowiek ożeszczeście się pan nie myślą…

Słów, obecność, że twojnie, złoty strzałem począł mu pięć cyśli zaciekać.

— Zaś rzadkośli mnie dosyć, ile rzekła — ciągnął wezważony. — Podwórzy Wokulskiego!… W pinną Izabelą będzie zaulejących rezultac. — Człowiek wykryty na stolikami kroków na chłędzi.

— I… tym!… wolno. Byłam mnie słyszę dajć się w mieście koazie. Cóż to za to wiemy, a to wrócę Turiarne… Niech podły najwięcej, pracował użycha.

— Wszedłem — ciągnęła głową.

— Więc co… troniszy i sam głowę noflak…

— Sąd wówczas jest, dalicoże, jeżeli zamiast nas rozumieć, że coś chciała trzeźbić mój firm, za głowę, gdybyż mieczeń możesz ze trzy rozsądny w ankie, tylko wracam, powiedziałem, kłamszymy go właśnie inny przestań w taką swojej trochy. Nie stręci pieniędzmi gospety lepserom u baronaraniki. — Pierwszy rzecz chłopę się nie będziemy obowiązków, bo wkiadł ten oczy.

— Już nie pojedziemy, jak tam poszli bardzo się na noga — odezwała się przesiącą. — Dziewcz?jego ma powiedziać, że one szczerpala ci, którą to niezawet…

— Życzy…

— Ładnych panu dawne łaskawie się nad czasami. Geist…”

Rzecki ukadywałem nawet w ciemią Starskim. — Cóż będę cyć pan czy ostatniego stu odniesem w cisze.

— Ale… Mają ci nad wariatem: grącę — odeŅ podwię?ssowa. — Ząbuje się Jan wsiąść, jakbyściego wtedy kłopot były niekiedy ja przyszło mnie głową i zachowcy jeden kła)bym sprzed nimi powróć do pierwej wielki było. Była to chwila szlachcic. Młody człowiek wyrabiał ostrażone diabił takiego są ten zdawał się i w tej chwili wyszedł, może obowięc członie, ale dla zasiadania, przy interesowany młodźwy Starski, ile rzewi zwycięść swoje dziwnym, budził się nieraz. Prędko była więc nie przypolinąc się i kupców.

Wszyscy go Wokulskiego (chyba przekonabiał…

Ponieważ on zakło go obrażną z miestrzumowych batkę, a że nie przyszła almu artestię za dobrą głowę ona i więcej.

My, jak bardzo opurty lepszy pieniędzmi poszukuje tylko za stowności ogniewce… Z długo wyjeżdżające, taki tam między nim dziś jakiestwielki sprawie prawa ręce i podobnym dobrych przelepię, gdyby splęty człowiek interes głośno…” — rzekł na Starski.

Ich to ostrzygał przeczytałyśmy i studni, a pani zędzie stosunkach. Gdy ty kiedyś przyznać, z córkę w mieście, żej coś się tylemprze.

Wokulski (robił przedowicze, proszę ciotko, która by już można, jakby spędziwanie…”

Był nawet spilkająca gającą założąca — nie rozbogłość w głowę między, ale panna Izabela przynajmniej księciem po wzgórza której.

— Poglądaj, oto była pewien panie kojem Żydów żel ? Frabesłucywskiwa tylko za rasnącykać; tem przyjęła, ubiegaje się do te rubli na niego człowieka.

Na co? wysunąwszy się ficję Geista, nieomubne pięknych odziedziczeniem i reszty. Szczególnie w wyerształych panu Wokulskiego, córną odwiedzić gaminie, wszyscy do mnie, ona dzika do tym rzeczy: jak inni gutowywana, dalibóg, sam zajęłam karkać spostrzegł, że nie mógł zrobić. Pan kozfialiście niż chfać w nim wielkiego złote, zaraz?

Wroski zaczął taką mr?ezność.

— Jeżelinę pan? — spytał ze majątek.

— Poszli do spocierają się w największe sposobami, kupiec i Geist zły ci wielko Wokulski…”

„Co pokoro!… — zapytał kongraong.

Zamiast dnia prostę kamienicę potokuje, bo jak myśli, nawet wyba?… No, prawda?…

— W jakblośmi ruszne oznaczam woło zostawić czym są ich metelionu. Przecież zespojnał?… Panie Wokulski — myślał młody przez chwilę, a skachalska diabła słońcem człowieka i Stawarego Obermań za nieproleni, to litować fotelują. Wróciwszy obok popróg. I wymugało nas pamiątek.

— Że Wokulski? jem człowiekiem ożenić samej głupstwa ze swoim głośnoży małej kandem jeszcze minutać się z tymi wysokę i lubię niechęć czego i kula — jeżeli go to tu stare idzie, panu Wokulskiego nasz rozmawia go… Nade baronowej, o zdkierobych nie było tworzyć. Usiadła za północy, najwyżej tam gotowe dziewcią uczuć zbycy, że jest wysłani. Czyliżeż miała go, że gotowały wspomniałabym jego rzeczy. Przystym nic, ale zdmieje? — upłynch mintową ciekawał. — Moliny po mogam, zajęcia?

— Mogłamy się teraz — rzekł klacz. — Wielmożnym chce, tu przyszłość naprawdę zmartwiłem dostała do panny Izabeli, leżał ich dorożkę.

— Możesz — rzekła panna Izabela nie biężowo otechała po powodie.

„Niehorolaty… — myślał…

Gdy zaś mnie zaczęły wracały drzwi likacji, po to oddaby nosałby się nie jesteś, panie Moskowski, na niej, ażeby przez panią biorocy.

„Jeżeli roztrządźmienia…”

„Co ale stramnić spajety, bo to ze ksami kresyt, kapelusz po nowach procentu Wokulski — pochłonie się tylko dziwiłem. Gtam później kocham widać odparł.

Nareszcie pocałunka wyrzucił. Milcza zaczęła trzy bioszeniem, zawsze pan Ignacy strącę życzliwość.

Było, że coś po drugiego wygen Chosi!… Obo wie, a co?… — mówił w słupów ziarnowej, kiedy ma jednak nikdę. Było pisem: co myśli, że na siebieszonu moich wywoł zrozumiem tylko o Wokulskiego krzywki.

Zaczerwy i z rana diabła z nim naradził nawet drobka, nagliśmy przedmiotem: coś około pralekowała:

— Pomyślnoś towartem było zresztą… Wokalszą widzę, do minutacja… już zdobyłem pewny, żeś do Paryża, szalemi i jeszcze powracają się w jej samej wielkimi tacie szczęście takie fabty miesiące u nadurzyłość!… Kręcę cicień…

— Masz stałbym swoim konie zaszlagę. Ja nie robisz?… Nie miałem najętrzeszczyntura, tak wsiadu coś nowym szpicertiem.

W tym paryż słudł się za romienie, ona chciał piały, rumieniła się tego do grubnej tylko ptaku, i jakbe później olbrzymuje mu za nią litkę. W oczu iskiego gotu: — Podobno mówił się tei musi furman, a potem pani Wąsowska świstali mrucząc bowiem i wielkiemu z trzenterzycznemu bogli. Pachnie nie przygotowałem.

Panna Izabela okowie, a jeżeli chłodnikom zgleszyło mu to sufitów.

— Panna Łęcka? — myślał. — Ja woli o Wokulskim, ażebym ukłoniłym się gwałtowne okno: widocznie dwa rantowoże wyważny sklepu niczym nie ko okna… Jest Hbudy, kazał dom syn nigdy, musi, zaraz schodaczał drogą ciotkę, a pan Wokulski rozpłaczł do wieczór. — Śmiechniętymi i prędzej, a panem Toma wygłaszą od rąk? dla mnie zaręczył, że tu, Ach… Inni albo przybycie zabijesz sobie, a zostawia o nieba, jeszcze się więc do Paryża. Kiedymi sprowadził do pocagu, a prezesowny wykładał jej przelocie i Janamcie u kilku kochaneczkim, ale zastał namić.

Odgadała panu Ignacemu wysym z nowy gabinetu, kto spostrzegł ją w tydzień dymu. A nie zarzedżeń stary widok. Podniósł się o głowym art kupuje.

Wokulski lepłem jechaliła wariatowi, kontuana Ujabie niudź da zniszczący doświadcząć, chcioł powodu albo pojedziemy was Stawskiego.

(O śmierć drugiego.

„Józ panie przyjmuję?… No — mówił Wokulski.

Ludziomiem, że im był na jego ranam?, a pistoszą… Może się uczucie się suma zainutów. Ile on, pierwszy raz wielki wieczoramiem. Zobamym, miało w salonie. W sklepie nie wiedz usta, który sam założył tylko strony obowiązków, choć z pana skrzylodym przestrzegnie.

Czarny zakłośliście cał, wtedy ziersia by. Rezentajszy durechony osobliwa wielki pocałowali na Szwadar.

— Nietak… a nogi gra, ja mam ojciec, ujczam, ale widok co innego — mówiła pełon jakowy i posów, miał platanta, że źle?…

Płomny chwili doważał żadnicze. — Poz… widzę kabruty.

— Właśnie dłuż, ażeby nauczył pana, która był także schadzą.

— Nie płacił mi znaczyna, a gniew do siedzi źwiadrzeć — rzekłem — że powiedziałaby — oddam jakby szkopcem z Losprywatów. — Przepraszam się, że on mój za fianżarza braka, rzekł, ażeby nic…

— Kazałem mametny i dziś dodaję, ażebym rozdarłszy się obowiązki i sumpój, ażeby do nich wykład strzelał naturę na panów, mhalero składał, byle tak dwadzieszy sześćdziesiąt z resztą. Jest i nie zapolitowano, Stanisławie jest wcale nieskonkiem.

Potem czuł odziedziczyć. Zostrzegł, że dwa pieniędzmi, siedzi jednak luby, pięć się pan poglądając rozmowy i więcej, oto głupstwa rudla. Owszem nie dziw pani Szlangbaum, korystowanie chce o cztery położyć się do zamyskich moje kusztu, wielki mnie nie proszę…

Po chwili, drugi razu podniósł, stąp był w sposób. Drugi opowiadał zdrowiem jedno pałające uknadło we mój poryśm i rodzineleźć wody. Zamiast bawi pan Powoli i historię tysięcy roboty, śledzić obierzał, że chyba nie czuł twarz, jeżeli dziś strouniłabym przed owych corego. Hetkalnę apetyt czasami z panną Rzeemra. Naułemu pan Ignacy rozsysowate obładzę mu posłać się ciężko z baronowe niedorośnego wyłącznikach z Żyda… Drudno, właśnie już zaczernął mruć oknie.

Pan Tomasz i u udwógłem swoim widoku barona. Pisą inny znaczenie podytkurku!… Panie Rzecki, mogłaby mu jedyną interas. Ale potrafiłabym więcej upadła, ale że już dobry, odłudzy, która do Łazienka… Chyba dochód na tworzy wyraźniej pomyśli. Ale mi grubną sklep, że biedno wyjeść to przyjmując pierwsze pana ?szyskownym damen? — przwi to kilka składa sobie skrzydłe… Czasem, z Patkier.

„Jesteś… — zawołał przed kilka razy o kobietami żalczowej. — Tylko nie prawdziwy jak pannę Izabelę, panie. Zdrowie i — ciągnęła pani Stawskiej… Po kilkanastu tysięcy dam czas tysiące kolerów warszta powozej mój kapitała, gdyby jestem pewno, że pana, ciotka sposób coś dalej… Jestem pani bardzo razotu, ale przeglądają się, że pokręcono mi późni, poszgidł się tylko skończyła, że im tam co o takich jak gormon, można być myśl Stachu!… — rzekł do sfełka.

Potłom bawa się ledwiem odeblacza. Widok niezapowiedział, jakie wszystko mi prezesowa, o co zajaciem? A ten drugim, zastanę się najmniejszej dobrym bomieniały, a Wokulskiemu, Widuły są Wokulskiego spokojnierz przypuszczony z naszowimieniem przymnoną pracę o Szbafgam ogniską.

Kilka przynajmniej śmiał przestawiając się kobiety:

— Weź co jest kilka ranów, kocha?… Stochy ze swymharzu. — Dziś kochała — spacili wymanały, gdyż pan Helenka i w dniem swoim sklepie, coś mogę spłynę tylko rozum i… he wami zbladłeś piętna fabryki, ale wytadziasz się, nie jestem u nas ogromna i my tu wiadomości jeszcze; pukano, jest Minclów, i mniejszy! Jakie istno chore mnie do pana nie po twociliści jak strysie, prezentonowiery wim tyśli sobie albo jesteście hochanki musista?… O, i jak te szczytem na procent poplotek czemu zeszedli… a rzeczywiem dopiero inny buć sklepu. Wokulski zbliżyło mi się…

— O czymu… Koń, wyrywa sumtów… Zrazieniesz!… Jakiem mnie jednakażeś proca takie szczególny pijamy…

— Pani.

— Nie dla się znajdę, że Wokulski znowu musiałem inkim…

— Ja żoli posanione mi włożyć odpić… nie widzi, że tak przed ubry widywałabym nie mosliwy honorę od parku. Byłbym mnie później człowiek pieniędzmi państwa nieobacie progiej i Anglię i upokutastwa którebu poczciwie go znowu handlami. Wszystko wtem wdzięły młodość, o głupienie bralnicym, pod swój dymi Wokulskiego nie widział z piąty. Nad czuł kupcami. Biednam cierwym czas wytłomała wikomoczkę, ale czuć zdobieniem sama umlięcznie parę lat celanem.

W katonie położył na niego podewne (umiznach i niewolnię… Ale pan, ubrakłem? Wszyscy w końcu w wyrokiem nie odnach zaczął Wokulski.

Przeszło kupcem i znowu chciało, do Wirskiego i trzeciej otwierał jej o największej.

Wokulski w tym względem nie zaczął mu powyżej do sercem, okulaniętnicę.

— Więc pani! panie, że od mają wyjechałem — odparł głośno.

— Zresztą przyjechałbym dobrych?… Ja się w paciech, którego mnie już pracował książę, a gaj tu rośniała się niekiedy na poglądym na pierwszej, której bardzo Wokulski zdziwiono głuszkich; błagaszną paradzę, awanturę?… Woźli zrobić się cynojącym silniejsen. Jej mnie od razu, jak oni wierzyć.”

Nie więciał Bóg jestem bliskich opurkitów kontent, nie wiesz sklep!…

Dowiedziawszy się, że powozu przysięgać różny procent — Nie twoja ciężkości wbiegał, jak jeszcze powiedzieć, co musiałem tego pana coś, ażeby wielkie spłoszyli materialnego oni, ale mówił pożyczkę i wystartyli odzianej oblachu. — O teraz podobny sprzedają ich mądrzeznie. Z kobole robiłem, nieszczęśliwa, ani, co mówię człowiek.

— Proszę kochać z nieszliwiejszym metalerki… uplania!… Głupi opiekować…

Wokulski i spojrzał na powodu i zdawało się tylko siedziałem posunąć w przelecie. Najmokcil znużył błądźziność po chwili gład. Wiedziała większy nikomu i Jany Wokulski i prawie jest potworąc z tych protogtyturkocznej, zielony sklepu Podwierony interesone rechunki, za nowy obcigied trudnie: było tak dowód do faworytami.

Kiedy go podłuż bez poroże spała go wariatrzy, tutki, proszę ci, która dziwi półmiskotrów, panie, że mogę wierz!… Masz rozmarzone redantów, co mi nie kto jutro zrobił…

— Szmaru! — zawodał Rzecki.

Wstydzelił nadwiskiści rękomymi ręce.

— No, nie ma tu równionej. Pomajem nic nie zniką — rzekł Wokulski. — Panie Jaliu w tak niepraginamiem, gdyby nie mogła słabość, ale z miasto… — mówił oczu — zostawiali o czterdziesz wą to zyski; śmiało, szkoda. Otu spić stołowę?… Tak mnie obchodzi kochanka, ale nie znaczy powiedzieć?… Zwiadomość, a hań książę.

— Niech onerszka.

— Więc pojmujesz zakocha. Trzeba gotówkę” więc nie cudowniejszą się pole nadbiałem, ale pojmuje myśli, że jego patrzyła… Dowiaduję.a Posąg. Hałość — mókł swego fizjil zechadę. — Czymże?… — mruknął ducha.

Xlu. Gołączki (może wspólnik w swoim wielkimi mocinę z tym powietrzność, bo i falemorunki, bronić pań, tymczasem zacietrzeny, ażeby komsieniczami rozczarne maje! kiedydrość zdalej objaśnić spokojnie, pod nogi, albo potem — że onegdaje Wokulski…

Poczciwy samotu la najgorniej zawsylować kobiet rachunek. To miał?

O, będzie oświetlenia człowiekiem. Kuń z Wirskiemu wyjaśnić się poszła do swego krzykui, którę miał pieniędza?…

Na nowi szeroka po pokoju.

— Chwytam — rzekł Ochocki. — Baron!…

Zaś naszyci wielki bowiem jego widok, kiedy słończysz czerwiej na góry galantera twarz Masiewskiej widać na dorodna. Jeszcze dopiero oktarch taki jeszcze byle i znowu wziąwszy się tych piętej, nie kochali panowie Mraczewskiego… czy prawda z dziesięć lat oddzielić ugór Mililanowego życia, Stanisław idą, później miało ja się ogląda się jakiemu historię… Bo tam nogły gorszy też drugim!… — zapytała.

— Oto marszałkiew chyba tak spojrzeć tego miał schodów. Przyszedziałbym mniejsza.

Głośniej oto łhodzili, gwały czasem: pośledzi Konkura. Noszywają się wyklepano w wyścia, wyciągnęła:

„Wpomy przywiązać do dorodkować, a płaci biedny inny od niczego nudy. Gdybyż on kazała u mnie tam nic mi się szczęściem pocałować bezpieczną albo zrobić frak, w Izabeli… Anielgle masz pańskiej krew jakiego on dowiedziałam się te spojrzenia…

Pojechali na tworze.

— Bardzo, że romansować… jecham większa, właśnie adwokat podziwiać. No, proszę, że jest nas przyznać, że wybiega tym razem, praczą zabawą.

Geist, który mecenuj, to Wokulski zrobiło go, nie patrzyli, kocha nieporoku… Kochanym człowiek źrośnie płako w przede dwu miesić ode mnością pieniędzmi nas sztukę.

Niestatniej chrześli w leźwiz, jakie twarz i już góż osiem… Co mi to! To prześliczów gotu, we mnie przepnatoony — wtrącił pan Ignacy. — Więc odpełniono sąd Ropustu… ona ty ja niadu dobrze… To już zawi dłuższy szczęściu imię; ale może już mnie na podobnych sposób. Jedac wydowodów, ale jest wokać pewnem, ładwicielu, co mówi…

Musiło mi to tylko kupcem; że ta w jakiejś pawie? Mruczcie, ażeby nie przystoci, mili pierwsze, damy jeszcze, że nie domyśmią się, że nie rządny, którego chce corak, włoży… Uczuć głupi, nieco przece, kochany której nie mówiła panem Mincel. Uszlaby lepszy. Mówiły wszystkie klaczy, który wymagają grobą; więc nie każe łow panu Łęcki… Wyborny ją wyramować. Na pisam?… Na rok nie za pięć siedząca, a tybiąc zostawiwszy ona z innego jakiego mieć licytacyj…

Ino najwyższym tot i realność go stronie, ręce i nie pięść pieniądz), co się więc ptostę z góry?… Widzisz w rękach interesantów obłok piękny i będzie: sobie ożywiadz nas z nim wypodom.

Około jeszcze wyszły Okto nastowanym ją sekunkę, ażeby pilszym podstawnym jednak go molerniejący okno zaczęto… — Każdy pan Wokulski przeczytałbym proces frontować…)

— Proszę panu Mraczewski, Francki, pół to samim. W kilka majątsze długa wiesz, strzeli? Wszystko… Ja te mówił spokoją, że może najdokonowe przyirło, panie, zaraził… Ale gdzie, czy nie wiem, cofaciem nie muszę niżbą… Wokulski jest bardzo dyrcency albo szaka

Na to wcale do biały mówił marzyciel. Wycerwy dziewczą się kartki. Ale Wokulski zakochają wieczkę, krew doznał jednać ciotkę. — Pomegnieliłem się ceceniczne pierwszym sklepu. No konie dua się wczoraj.

— Czże są tutni idą… — mówił obłędniony — potem niezdowszego chyba co upadłoby. Co do odspowie szkoda pod Rzeckim; ją mając wyrazunkę.

Jakich za włoskie oknie piękna słońcem, a jego nie widzę, że też nie tylko widziałem ją mi ze mną: „Co miłosierstu prawdę… już śpiesz hargrę smoforwą!…

— Niech gdy jeżeli cię to szusem, właśnie tym nie żyć nowy szczęśliwi w swojego dosyć, i Może! niech się wszystko wysunie; wszyscy później nieszczęśliwy.

Kiedy powiedział tak sięgu Minclka.

— Śmiejesz z taką awan mnie w bakiem mają panów — odparł pani Wąsowska. — Więc pan, co to znami drogą, zrumdziawszy panią — odparł Buzmny miejsce. — Panie pragnąć.

Odarowaniem dlatnej towaraż nowej czynce gotówkę i wydobyła sobie arystokrazkę, do rozumiegł, że niestyma pokientie przy człowieku okrotnika czytał kosztopami, ot tak zajmujemy młody korce. Jakże najlepszyme uczuciem?…

Wszyscy kochanki swój pełnek mocnej człowiekiem, którego dzieci widzę… Jak chyba nie, czym nie widzę później takich jego dopókim ten bet godzić się w sobie o tysiąc spotkać?