środa, 10 lutego 2016, 04:05

nowe przygody Wokulskiego

Jak można się było spodziewać przepuściłem Lalkę przez char-rnn. Trenowanie sieci na lichej (ale cichej) karcie Geforce 750Ti trwało tylko naście minut, na procesorze pewnie trwałoby ze trzy razy dłużej. Za to wypluwa potem niemal błyskawicznie i w dowolnych ilościach. W katogorii lorem ipsum całkiem niezłe, od próby czytania może się mózg zlasować. — Szmaru! — zawodał Rzecki. No to macie szmaru.

Przypisał od wielu, że nabył ja myśl, była podwoku. Jedź doktór oblałem w przeczetaniem rzekłem albo coś godzinym, Starwie i skończył sobie za dla świeżoch, a w oczach albo może nazwiskoto, który do Wokulskiego życzla prędko pośpiecho, którzy zirytu we rzeczowioność konsle. Argatr szepnąłem z nią, ażeby ząby nawet… Ale widać Wokulski, nie kupił.

Wobóg ok nie widać niezawodnią!…

— Gdzie?… Wiem panu, szczęśliwi.

— Doprawdy. Niech, człowiek, bo nie ufam — rzekł do sada, jak nabył ciotkę, dowiedziałem się o nim, i prosił w oczytarzamie… Pogoda napoleon Łęckiego, wiecea, wspinając, to prawda, co?… Niech pan taki człowiek ożeszczeście się pan nie myślą…

Słów, obecność, że twojnie, złoty strzałem począł mu pięć cyśli zaciekać.

— Zaś rzadkośli mnie dosyć, ile rzekła — ciągnął wezważony. — Podwórzy Wokulskiego!… W pinną Izabelą będzie zaulejących rezultac. — Człowiek wykryty na stolikami kroków na chłędzi.

— I… tym!… wolno. Byłam mnie słyszę dajć się w mieście koazie. Cóż to za to wiemy, a to wrócę Turiarne… Niech podły najwięcej, pracował użycha.

— Wszedłem — ciągnęła głową.

— Więc co… troniszy i sam głowę noflak…

— Sąd wówczas jest, dalicoże, jeżeli zamiast nas rozumieć, że coś chciała trzeźbić mój firm, za głowę, gdybyż mieczeń możesz ze trzy rozsądny w ankie, tylko wracam, powiedziałem, kłamszymy go właśnie inny przestań w taką swojej trochy. Nie stręci pieniędzmi gospety lepserom u baronaraniki. — Pierwszy rzecz chłopę się nie będziemy obowiązków, bo wkiadł ten oczy.

— Już nie pojedziemy, jak tam poszli bardzo się na noga — odezwała się przesiącą. — Dziewcz?jego ma powiedziać, że one szczerpala ci, którą to niezawet…

— Życzy…

— Ładnych panu dawne łaskawie się nad czasami. Geist…”

Rzecki ukadywałem nawet w ciemią Starskim. — Cóż będę cyć pan czy ostatniego stu odniesem w cisze.

— Ale… Mają ci nad wariatem: grącę — odeŅ podwię?ssowa. — Ząbuje się Jan wsiąść, jakbyściego wtedy kłopot były niekiedy ja przyszło mnie głową i zachowcy jeden kła)bym sprzed nimi powróć do pierwej wielki było. Była to chwila szlachcic. Młody człowiek wyrabiał ostrażone diabił takiego są ten zdawał się i w tej chwili wyszedł, może obowięc członie, ale dla zasiadania, przy interesowany młodźwy Starski, ile rzewi zwycięść swoje dziwnym, budził się nieraz. Prędko była więc nie przypolinąc się i kupców.

Wszyscy go Wokulskiego (chyba przekonabiał…

Ponieważ on zakło go obrażną z miestrzumowych batkę, a że nie przyszła almu artestię za dobrą głowę ona i więcej.

My, jak bardzo opurty lepszy pieniędzmi poszukuje tylko za stowności ogniewce… Z długo wyjeżdżające, taki tam między nim dziś jakiestwielki sprawie prawa ręce i podobnym dobrych przelepię, gdyby splęty człowiek interes głośno…” — rzekł na Starski.

Ich to ostrzygał przeczytałyśmy i studni, a pani zędzie stosunkach. Gdy ty kiedyś przyznać, z córkę w mieście, żej coś się tylemprze.

Wokulski (robił przedowicze, proszę ciotko, która by już można, jakby spędziwanie…”

Był nawet spilkająca gającą założąca — nie rozbogłość w głowę między, ale panna Izabela przynajmniej księciem po wzgórza której.

— Poglądaj, oto była pewien panie kojem Żydów żel ? Frabesłucywskiwa tylko za rasnącykać; tem przyjęła, ubiegaje się do te rubli na niego człowieka.

Na co? wysunąwszy się ficję Geista, nieomubne pięknych odziedziczeniem i reszty. Szczególnie w wyerształych panu Wokulskiego, córną odwiedzić gaminie, wszyscy do mnie, ona dzika do tym rzeczy: jak inni gutowywana, dalibóg, sam zajęłam karkać spostrzegł, że nie mógł zrobić. Pan kozfialiście niż chfać w nim wielkiego złote, zaraz?

Wroski zaczął taką mr?ezność.

— Jeżelinę pan? — spytał ze majątek.

— Poszli do spocierają się w największe sposobami, kupiec i Geist zły ci wielko Wokulski…”

„Co pokoro!… — zapytał kongraong.

Zamiast dnia prostę kamienicę potokuje, bo jak myśli, nawet wyba?… No, prawda?…

— W jakblośmi ruszne oznaczam woło zostawić czym są ich metelionu. Przecież zespojnał?… Panie Wokulski — myślał młody przez chwilę, a skachalska diabła słońcem człowieka i Stawarego Obermań za nieproleni, to litować fotelują. Wróciwszy obok popróg. I wymugało nas pamiątek.

— Że Wokulski? jem człowiekiem ożenić samej głupstwa ze swoim głośnoży małej kandem jeszcze minutać się z tymi wysokę i lubię niechęć czego i kula — jeżeli go to tu stare idzie, panu Wokulskiego nasz rozmawia go… Nade baronowej, o zdkierobych nie było tworzyć. Usiadła za północy, najwyżej tam gotowe dziewcią uczuć zbycy, że jest wysłani. Czyliżeż miała go, że gotowały wspomniałabym jego rzeczy. Przystym nic, ale zdmieje? — upłynch mintową ciekawał. — Moliny po mogam, zajęcia?

— Mogłamy się teraz — rzekł klacz. — Wielmożnym chce, tu przyszłość naprawdę zmartwiłem dostała do panny Izabeli, leżał ich dorożkę.

— Możesz — rzekła panna Izabela nie biężowo otechała po powodie.

„Niehorolaty… — myślał…

Gdy zaś mnie zaczęły wracały drzwi likacji, po to oddaby nosałby się nie jesteś, panie Moskowski, na niej, ażeby przez panią biorocy.

„Jeżeli roztrządźmienia…”

„Co ale stramnić spajety, bo to ze ksami kresyt, kapelusz po nowach procentu Wokulski — pochłonie się tylko dziwiłem. Gtam później kocham widać odparł.

Nareszcie pocałunka wyrzucił. Milcza zaczęła trzy bioszeniem, zawsze pan Ignacy strącę życzliwość.

Było, że coś po drugiego wygen Chosi!… Obo wie, a co?… — mówił w słupów ziarnowej, kiedy ma jednak nikdę. Było pisem: co myśli, że na siebieszonu moich wywoł zrozumiem tylko o Wokulskiego krzywki.

Zaczerwy i z rana diabła z nim naradził nawet drobka, nagliśmy przedmiotem: coś około pralekowała:

— Pomyślnoś towartem było zresztą… Wokalszą widzę, do minutacja… już zdobyłem pewny, żeś do Paryża, szalemi i jeszcze powracają się w jej samej wielkimi tacie szczęście takie fabty miesiące u nadurzyłość!… Kręcę cicień…

— Masz stałbym swoim konie zaszlagę. Ja nie robisz?… Nie miałem najętrzeszczyntura, tak wsiadu coś nowym szpicertiem.

W tym paryż słudł się za romienie, ona chciał piały, rumieniła się tego do grubnej tylko ptaku, i jakbe później olbrzymuje mu za nią litkę. W oczu iskiego gotu: — Podobno mówił się tei musi furman, a potem pani Wąsowska świstali mrucząc bowiem i wielkiemu z trzenterzycznemu bogli. Pachnie nie przygotowałem.

Panna Izabela okowie, a jeżeli chłodnikom zgleszyło mu to sufitów.

— Panna Łęcka? — myślał. — Ja woli o Wokulskim, ażebym ukłoniłym się gwałtowne okno: widocznie dwa rantowoże wyważny sklepu niczym nie ko okna… Jest Hbudy, kazał dom syn nigdy, musi, zaraz schodaczał drogą ciotkę, a pan Wokulski rozpłaczł do wieczór. — Śmiechniętymi i prędzej, a panem Toma wygłaszą od rąk? dla mnie zaręczył, że tu, Ach… Inni albo przybycie zabijesz sobie, a zostawia o nieba, jeszcze się więc do Paryża. Kiedymi sprowadził do pocagu, a prezesowny wykładał jej przelocie i Janamcie u kilku kochaneczkim, ale zastał namić.

Odgadała panu Ignacemu wysym z nowy gabinetu, kto spostrzegł ją w tydzień dymu. A nie zarzedżeń stary widok. Podniósł się o głowym art kupuje.

Wokulski lepłem jechaliła wariatowi, kontuana Ujabie niudź da zniszczący doświadcząć, chcioł powodu albo pojedziemy was Stawskiego.

(O śmierć drugiego.

„Józ panie przyjmuję?… No — mówił Wokulski.

Ludziomiem, że im był na jego ranam?, a pistoszą… Może się uczucie się suma zainutów. Ile on, pierwszy raz wielki wieczoramiem. Zobamym, miało w salonie. W sklepie nie wiedz usta, który sam założył tylko strony obowiązków, choć z pana skrzylodym przestrzegnie.

Czarny zakłośliście cał, wtedy ziersia by. Rezentajszy durechony osobliwa wielki pocałowali na Szwadar.

— Nietak… a nogi gra, ja mam ojciec, ujczam, ale widok co innego — mówiła pełon jakowy i posów, miał platanta, że źle?…

Płomny chwili doważał żadnicze. — Poz… widzę kabruty.

— Właśnie dłuż, ażeby nauczył pana, która był także schadzą.

— Nie płacił mi znaczyna, a gniew do siedzi źwiadrzeć — rzekłem — że powiedziałaby — oddam jakby szkopcem z Losprywatów. — Przepraszam się, że on mój za fianżarza braka, rzekł, ażeby nic…

— Kazałem mametny i dziś dodaję, ażebym rozdarłszy się obowiązki i sumpój, ażeby do nich wykład strzelał naturę na panów, mhalero składał, byle tak dwadzieszy sześćdziesiąt z resztą. Jest i nie zapolitowano, Stanisławie jest wcale nieskonkiem.

Potem czuł odziedziczyć. Zostrzegł, że dwa pieniędzmi, siedzi jednak luby, pięć się pan poglądając rozmowy i więcej, oto głupstwa rudla. Owszem nie dziw pani Szlangbaum, korystowanie chce o cztery położyć się do zamyskich moje kusztu, wielki mnie nie proszę…

Po chwili, drugi razu podniósł, stąp był w sposób. Drugi opowiadał zdrowiem jedno pałające uknadło we mój poryśm i rodzineleźć wody. Zamiast bawi pan Powoli i historię tysięcy roboty, śledzić obierzał, że chyba nie czuł twarz, jeżeli dziś strouniłabym przed owych corego. Hetkalnę apetyt czasami z panną Rzeemra. Naułemu pan Ignacy rozsysowate obładzę mu posłać się ciężko z baronowe niedorośnego wyłącznikach z Żyda… Drudno, właśnie już zaczernął mruć oknie.

Pan Tomasz i u udwógłem swoim widoku barona. Pisą inny znaczenie podytkurku!… Panie Rzecki, mogłaby mu jedyną interas. Ale potrafiłabym więcej upadła, ale że już dobry, odłudzy, która do Łazienka… Chyba dochód na tworzy wyraźniej pomyśli. Ale mi grubną sklep, że biedno wyjeść to przyjmując pierwsze pana ?szyskownym damen? — przwi to kilka składa sobie skrzydłe… Czasem, z Patkier.

„Jesteś… — zawołał przed kilka razy o kobietami żalczowej. — Tylko nie prawdziwy jak pannę Izabelę, panie. Zdrowie i — ciągnęła pani Stawskiej… Po kilkanastu tysięcy dam czas tysiące kolerów warszta powozej mój kapitała, gdyby jestem pewno, że pana, ciotka sposób coś dalej… Jestem pani bardzo razotu, ale przeglądają się, że pokręcono mi późni, poszgidł się tylko skończyła, że im tam co o takich jak gormon, można być myśl Stachu!… — rzekł do sfełka.

Potłom bawa się ledwiem odeblacza. Widok niezapowiedział, jakie wszystko mi prezesowa, o co zajaciem? A ten drugim, zastanę się najmniejszej dobrym bomieniały, a Wokulskiemu, Widuły są Wokulskiego spokojnierz przypuszczony z naszowimieniem przymnoną pracę o Szbafgam ogniską.

Kilka przynajmniej śmiał przestawiając się kobiety:

— Weź co jest kilka ranów, kocha?… Stochy ze swymharzu. — Dziś kochała — spacili wymanały, gdyż pan Helenka i w dniem swoim sklepie, coś mogę spłynę tylko rozum i… he wami zbladłeś piętna fabryki, ale wytadziasz się, nie jestem u nas ogromna i my tu wiadomości jeszcze; pukano, jest Minclów, i mniejszy! Jakie istno chore mnie do pana nie po twociliści jak strysie, prezentonowiery wim tyśli sobie albo jesteście hochanki musista?… O, i jak te szczytem na procent poplotek czemu zeszedli… a rzeczywiem dopiero inny buć sklepu. Wokulski zbliżyło mi się…

— O czymu… Koń, wyrywa sumtów… Zrazieniesz!… Jakiem mnie jednakażeś proca takie szczególny pijamy…

— Pani.

— Nie dla się znajdę, że Wokulski znowu musiałem inkim…

— Ja żoli posanione mi włożyć odpić… nie widzi, że tak przed ubry widywałabym nie mosliwy honorę od parku. Byłbym mnie później człowiek pieniędzmi państwa nieobacie progiej i Anglię i upokutastwa którebu poczciwie go znowu handlami. Wszystko wtem wdzięły młodość, o głupienie bralnicym, pod swój dymi Wokulskiego nie widział z piąty. Nad czuł kupcami. Biednam cierwym czas wytłomała wikomoczkę, ale czuć zdobieniem sama umlięcznie parę lat celanem.

W katonie położył na niego podewne (umiznach i niewolnię… Ale pan, ubrakłem? Wszyscy w końcu w wyrokiem nie odnach zaczął Wokulski.

Przeszło kupcem i znowu chciało, do Wirskiego i trzeciej otwierał jej o największej.

Wokulski w tym względem nie zaczął mu powyżej do sercem, okulaniętnicę.

— Więc pani! panie, że od mają wyjechałem — odparł głośno.

— Zresztą przyjechałbym dobrych?… Ja się w paciech, którego mnie już pracował książę, a gaj tu rośniała się niekiedy na poglądym na pierwszej, której bardzo Wokulski zdziwiono głuszkich; błagaszną paradzę, awanturę?… Woźli zrobić się cynojącym silniejsen. Jej mnie od razu, jak oni wierzyć.”

Nie więciał Bóg jestem bliskich opurkitów kontent, nie wiesz sklep!…

Dowiedziawszy się, że powozu przysięgać różny procent — Nie twoja ciężkości wbiegał, jak jeszcze powiedzieć, co musiałem tego pana coś, ażeby wielkie spłoszyli materialnego oni, ale mówił pożyczkę i wystartyli odzianej oblachu. — O teraz podobny sprzedają ich mądrzeznie. Z kobole robiłem, nieszczęśliwa, ani, co mówię człowiek.

— Proszę kochać z nieszliwiejszym metalerki… uplania!… Głupi opiekować…

Wokulski i spojrzał na powodu i zdawało się tylko siedziałem posunąć w przelecie. Najmokcil znużył błądźziność po chwili gład. Wiedziała większy nikomu i Jany Wokulski i prawie jest potworąc z tych protogtyturkocznej, zielony sklepu Podwierony interesone rechunki, za nowy obcigied trudnie: było tak dowód do faworytami.

Kiedy go podłuż bez poroże spała go wariatrzy, tutki, proszę ci, która dziwi półmiskotrów, panie, że mogę wierz!… Masz rozmarzone redantów, co mi nie kto jutro zrobił…

— Szmaru! — zawodał Rzecki.

Wstydzelił nadwiskiści rękomymi ręce.

— No, nie ma tu równionej. Pomajem nic nie zniką — rzekł Wokulski. — Panie Jaliu w tak niepraginamiem, gdyby nie mogła słabość, ale z miasto… — mówił oczu — zostawiali o czterdziesz wą to zyski; śmiało, szkoda. Otu spić stołowę?… Tak mnie obchodzi kochanka, ale nie znaczy powiedzieć?… Zwiadomość, a hań książę.

— Niech onerszka.

— Więc pojmujesz zakocha. Trzeba gotówkę” więc nie cudowniejszą się pole nadbiałem, ale pojmuje myśli, że jego patrzyła… Dowiaduję.a Posąg. Hałość — mókł swego fizjil zechadę. — Czymże?… — mruknął ducha.

Xlu. Gołączki (może wspólnik w swoim wielkimi mocinę z tym powietrzność, bo i falemorunki, bronić pań, tymczasem zacietrzeny, ażeby komsieniczami rozczarne maje! kiedydrość zdalej objaśnić spokojnie, pod nogi, albo potem — że onegdaje Wokulski…

Poczciwy samotu la najgorniej zawsylować kobiet rachunek. To miał?

O, będzie oświetlenia człowiekiem. Kuń z Wirskiemu wyjaśnić się poszła do swego krzykui, którę miał pieniędza?…

Na nowi szeroka po pokoju.

— Chwytam — rzekł Ochocki. — Baron!…

Zaś naszyci wielki bowiem jego widok, kiedy słończysz czerwiej na góry galantera twarz Masiewskiej widać na dorodna. Jeszcze dopiero oktarch taki jeszcze byle i znowu wziąwszy się tych piętej, nie kochali panowie Mraczewskiego… czy prawda z dziesięć lat oddzielić ugór Mililanowego życia, Stanisław idą, później miało ja się ogląda się jakiemu historię… Bo tam nogły gorszy też drugim!… — zapytała.

— Oto marszałkiew chyba tak spojrzeć tego miał schodów. Przyszedziałbym mniejsza.

Głośniej oto łhodzili, gwały czasem: pośledzi Konkura. Noszywają się wyklepano w wyścia, wyciągnęła:

„Wpomy przywiązać do dorodkować, a płaci biedny inny od niczego nudy. Gdybyż on kazała u mnie tam nic mi się szczęściem pocałować bezpieczną albo zrobić frak, w Izabeli… Anielgle masz pańskiej krew jakiego on dowiedziałam się te spojrzenia…

Pojechali na tworze.

— Bardzo, że romansować… jecham większa, właśnie adwokat podziwiać. No, proszę, że jest nas przyznać, że wybiega tym razem, praczą zabawą.

Geist, który mecenuj, to Wokulski zrobiło go, nie patrzyli, kocha nieporoku… Kochanym człowiek źrośnie płako w przede dwu miesić ode mnością pieniędzmi nas sztukę.

Niestatniej chrześli w leźwiz, jakie twarz i już góż osiem… Co mi to! To prześliczów gotu, we mnie przepnatoony — wtrącił pan Ignacy. — Więc odpełniono sąd Ropustu… ona ty ja niadu dobrze… To już zawi dłuższy szczęściu imię; ale może już mnie na podobnych sposób. Jedac wydowodów, ale jest wokać pewnem, ładwicielu, co mówi…

Musiło mi to tylko kupcem; że ta w jakiejś pawie? Mruczcie, ażeby nie przystoci, mili pierwsze, damy jeszcze, że nie domyśmią się, że nie rządny, którego chce corak, włoży… Uczuć głupi, nieco przece, kochany której nie mówiła panem Mincel. Uszlaby lepszy. Mówiły wszystkie klaczy, który wymagają grobą; więc nie każe łow panu Łęcki… Wyborny ją wyramować. Na pisam?… Na rok nie za pięć siedząca, a tybiąc zostawiwszy ona z innego jakiego mieć licytacyj…

Ino najwyższym tot i realność go stronie, ręce i nie pięść pieniądz), co się więc ptostę z góry?… Widzisz w rękach interesantów obłok piękny i będzie: sobie ożywiadz nas z nim wypodom.

Około jeszcze wyszły Okto nastowanym ją sekunkę, ażeby pilszym podstawnym jednak go molerniejący okno zaczęto… — Każdy pan Wokulski przeczytałbym proces frontować…)

— Proszę panu Mraczewski, Francki, pół to samim. W kilka majątsze długa wiesz, strzeli? Wszystko… Ja te mówił spokoją, że może najdokonowe przyirło, panie, zaraził… Ale gdzie, czy nie wiem, cofaciem nie muszę niżbą… Wokulski jest bardzo dyrcency albo szaka

Na to wcale do biały mówił marzyciel. Wycerwy dziewczą się kartki. Ale Wokulski zakochają wieczkę, krew doznał jednać ciotkę. — Pomegnieliłem się ceceniczne pierwszym sklepu. No konie dua się wczoraj.

— Czże są tutni idą… — mówił obłędniony — potem niezdowszego chyba co upadłoby. Co do odspowie szkoda pod Rzeckim; ją mając wyrazunkę.

Jakich za włoskie oknie piękna słońcem, a jego nie widzę, że też nie tylko widziałem ją mi ze mną: „Co miłosierstu prawdę… już śpiesz hargrę smoforwą!…

— Niech gdy jeżeli cię to szusem, właśnie tym nie żyć nowy szczęśliwi w swojego dosyć, i Może! niech się wszystko wysunie; wszyscy później nieszczęśliwy.

Kiedy powiedział tak sięgu Minclka.

— Śmiejesz z taką awan mnie w bakiem mają panów — odparł pani Wąsowska. — Więc pan, co to znami drogą, zrumdziawszy panią — odparł Buzmny miejsce. — Panie pragnąć.

Odarowaniem dlatnej towaraż nowej czynce gotówkę i wydobyła sobie arystokrazkę, do rozumiegł, że niestyma pokientie przy człowieku okrotnika czytał kosztopami, ot tak zajmujemy młody korce. Jakże najlepszyme uczuciem?…

Wszyscy kochanki swój pełnek mocnej człowiekiem, którego dzieci widzę… Jak chyba nie, czym nie widzę później takich jego dopókim ten bet godzić się w sobie o tysiąc spotkać?

12 komentarzy:

kuzynka.edyta pisze...

Czy ciąg dalszy nastąpi? Bo urywa się w najciekawszym momencie.

kuzynka.edyta pisze...

Fascynujące. Wkręciłam się i próbuję ustalić, który to fragment Lalki został tak bezceremonialnie zmasakrowany. Na razie bezskutecznie, ale nie chcę podglądać Internetu. Czy to jest jeden fragment, czy kompilacja kilku?

kuzynka.edyta pisze...

Jak należało się spodziewać, nie zaczęłam od poczytania o char-mn, a to okazuje się bardziej fascynujące od tego, co wypluło na wyjściu. Jaka szkoda, że nie mam na czym wypróbować :(

kwik pisze...

Cała Lalka została zinternalizowana przez sieć neuronową i na podstawie tej mądrości sieć produkuje nowe wyrazy i zdania w dowolnych ilościach, bez końca. Kreatywność można ustawiać parametrem "temperature".

Właśnie zainstalowałem char-rnn na minimaku i tresowałem sieć Lalką przez godzinę (na tych ustawieniach co są). Trochę długo żeby wygodnie eksperymentować z modelowaniem siecii, ale pośmiać się można. Instrukcje instalacyjne autora działają równie dobrze na maku, jedyna różnica dotyczy dopisania ścieżek do profilu shella bo na OS X to .profile a nie .bashrc. No więc jeśli masz już zainstalowane narzędzia do kompilowania to instalacja wg podanych instrukcji nie jest trudna. Nie trzeba nawet mieć tego całego krowiastego Xcode bo podobno xcode-select --install pozwala zainstalować niezbędne minimum. No ale nie chcę Cię podpuszczać bo wiem że bywa różnie. Ale da się na dowolnym niestarym maku.

Teraz użyłem tej samej Lalki (https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lalka) tylko z liniami zakończonymi LF a nie CRLF i przerwałem tresurę w innym momencie (nie warto ciągnąć do końca bo model jest zdaje się ustawiony na jakieś większe dane a Lalka ma tylko 1.8 MB) ale efekty są podobne:

— Pryncypał, ale nie — rzekł doktór Wokulski. — Tylko ujętscy piwie Grzeckie, kręża pleccent dostał am mówić księcia, po której ukłósienie się była zakłopomoi krzesło, z bardzo mu raz przez samierze i sklepy ryn. Wiosił cenę, który słońce mu pani adwokat błogunstroma obu chodzi tam albo… Wojcież bardzo lepiej i przez mówię z Ochoctego, ażeby nie mam śmielką i mały łatwarześmy kwzięte, a — Wydał Suzie, dlaczego podłe jedną zamaszony.

„Reharzo nikco… że trochę wiele żyje, że jest wszystkie! — westchnął pan Tomasz. — Ale chciał innykie do zdrowie, który Stanisław wiedzone własną mój przeglądać. Przeszedź już mój rozwołać, te cierpień z baronowej; obca ziszchwalący na publa samownika, które nie wiadą się ręczni jego chwilę, a oksiepna pańsec (nudził, zaczął sypił, wyszła, że już wyglądał żarna panią Stawską przed spanami bardzo młodzieńca panny Izabeli.

— W to rozerwanie.

— Więc wyprowadzony wyroku, pamiętają… W spretnia Stawski — odpowiedział Wokulski i użyłam się, że poruje się miłości, gdy chcąe rączący podróż, że do jego umieściu poświęcenia Akędycznie na stoła.

— W tej chwili za to, życie, więc pamięci, że dobry służyłbym jakby, że pan Szuman podpisamy nie fameliszką, których ułożył jej twarzę, trucił zapisać.

— Małosiecki u kwartał do naszem wzeglą gorące, gdzie obudził, że jeszcze były męczone i wyjechał z humorę już wąsiki.

— Puszczka!… — odezwał się Ochocki. — To zabisk podobało się na warię, a nade wszystko, wyjdzieć po uliczką, więc zastąpski straszny do różentuś na kolanami do kokietem i był w binutem w tym śmierci. Nie zapalając że, że może koniecynego pisał, krzyż albo witojące na podobnemu…

kuzynka.edyta pisze...

No właśnie, początkowo klasycznie nie doczytałam, tylko się wpisałam. Teraz już wiem, kto zacz ten charming man. Za drugim razem chyba poszło mu lepiej? A ciekawe, czy dostrzegłby regularność rymów? Nie masz pod ręką Pana Tadeusza?

Ad. maka, muszę przekalkulować ryzyko.

kwik pisze...

Od Pana Tadeusza oczywiście zacząłem, ale uznałem że za krótkie (492 KB) i wyniki nie będą zbyt pouczające, tresura trwała raptem parę minut. Dopiero na Lalce udało mi się zwalić mojego hakintosza, chyba pierwszy raz widziałem żeby OS X się wysypał. No ale trudno żeby ta sama licha karta obsługiwała dwa duże monitory i jeszcze intensywnie liczyła - po przejściu na niższą rozdzielczość na jednym monitorze jest ok. Kiedyś się podśmiewałem z cwaniaczków instalujących OS X na pecetach, ale Apple nadal nie ma sensownej oferty czyli naprawdę nie ma lepszego rozwiązania (nie kupię przecież sześcioletniego maka pro za 10 tysięcy). Char-rnn to parę skryptów do Torcha, ryzyko przy instalowaniu Torcha jest niewielkie, prawie wszystko idzie do jednego katalogu, nie umiem wymyślić co możne sobie przy okazji popsuć. Dla czczej rozrywki niczego nie warto robić, ale sieci neuronowe wciskają się już wszędzie i warto samemu liznąć temat. No dobra, dość propagandy, poniżej przeżuty Tan Padeusz, jak widać nie ma rymów (ale można odfiltrować grepem i ręcznie rymować):

be wicząc nawetfernynę, i tylko dworze.
Kędyścić tak misątek bystro ogonicy,
Lecz tylko panny w mój zieloną konmy;
Tabak szaju potwięty kielim pojrzenienie,
Dąby nim wierzchu ułożowe pasierz,
Chwilę potrząsiwszy przeczucyt, widząc z monowa.
Oba tek daryski: miało się naprywami,
I szlamhę lub drugę: czyśli kiwaś szlichciega;
Wstezd ipicka. Soblików kieszyś zabróciska
I wilczów panu w Asesowarzym karzasem.
N powiecki zakany w przeciwne zawsze!
Nim z uszczur dotąd wychylnie i lekkony,
Kotniec poczne wszędzie śmiałe rękawy,
Jakby jak w zamku, z tyktem białe, na wsóry.
Wystanie roznaszem komnetru i wojmów dobry,
za młodzieńca, Palęch, w Wzusu na scół albo pla darem.
Gdybyś się Sopliców Scyzol porobie),
Bo Soplicami, nieco tam dał serwią winowy,
Zabracili z wstęgi hurka tu Soplicę a masy
Puproćmujcym idę mnie, o bniasza tującem
Dobrzyłem szukać to nasze starzec kawysskanku».

Ce Argo szlachcica wpokazy złożyć znawał,
Za niwy spokojów odkrojnie z jegowi,
Ale zawinne i ramioc, jako głowę
Zakrógżeś dujnia dotąd wnet nopym podna lasów
I działami swej perusu, wpowiedną bronieczek,
Pogajemnym gwiazdowi wynarcasz do zachu;»
«P!isam pan Prospominane — mówił Telimen tak barga
Często tak przeszłowiedzyć nie mogąc z dalekach,
W miał do dyskady lud skróśniejscy nogłódki
Tam świeciny, objąwszy szlachtę, pod Polski,
Okryty wąsam wznarczyna się w nich grabia;
Wyproty szlachtę nie kobinków wiatr wypuchał nie łowie.
Takie, że Erześność przeprasz niewięknych wielkiem
Z dziwaści w narzeczy, owapeśnieństwu supieniem;
Tak malilera i w zgodo słowach darek.
Sdo drugą berłbenia, wystejech to szybacy,
Czura i kara: dostał jako Stolną wreszcie;
Chylho dwa zwany ocieka, za stareju szazery,
Pobra obłej szczęł, hodno prawdo tak głowy zdrada,
Dostagli rusą opierajem obraty,
Matenką wkoł ludzną, na postarzacz się modu;
Bóg wężej, kań rozrównie rymierów wytrzymało,
I w kolecy przerwał; Czytają i zrazewał
Z Polekrzciem tak już Wojski piórm berłowy schlanił,
Któż był na pański ubornę nieraz kiwali,
Zmieszały mu każe uciekawą wzdąłem,
Ale lekka z królowni, prawdo Poprosiwa
I wypiszą, co jedyna skrzydliców, czarny

kuzynka.edyta pisze...

"chyba pierwszy raz widziałem żeby OS X się wysypał"

Aha! więc ryzyko istnieje. Ale przypomniało mi się, że stary iMac stoi za mną w pudełku. Do eksperymentów się nada. W weekend spróbuję.

Jako że Lalka została już kilkakrotnie przeżuta a char-mn, mimo bezspornego talentu, wciąż nie ma szans przy Prusie, na chwilę offtopikuję.

OT1. Chcąc uniknąć blamażu podsyłania Ci linka do tego, o czym sam pisałeś, próbowałam odszukać na Twoim blogu choć jedną wzmiankę o Atomie. Udało się nadspodziewanie dobrze, bo na każdej stronie występuje wiersz: Subskrybuj: Posty (Atom). Ale mnie chodzi o edytor Atom! Znasz? Chyba trochę lepszy od Bracketsa no i za reklamę duży plus.

OT2. Trafione dzisiaj na gazeta.pl. Fascynujące. I jak on to robi, że nie uszkadza sobie nosa albo oczu?

kwik pisze...

Co do lisa to śnieg jest puszysty, oczy ma zamknięte a nos asekuruje łapami trzymanymi przy skoku tuż pod żuchwą. Tak to sobie wyobrażam.

Jeszcze jeden edytor chyba nikomu nie zaszkodzi. Ale ten Atom malutki (225 MB) niczym nie zachwyca. Owszem, ładny i działa. Ale zaraz udało mi się go niechcący zwalić - a włączyłem tylko zawijanie tekstu na Trylogii. Potem spróbowałem jeszcze raz i tym razem w ogóle nie chciał. A Lalkę zawija. Jeśli ma jakieś szczególne zalety to nie dostrzegłem. Na OS X używam CotEditora i czasem do HTML Brackets (bo ma podgląd). Oczywiście można sprowadzić wygodę użytkowania programów na OS X do poziomu Linuksa czy Windows, ale po co. Lubię gdy program się włącza momentalnie a nie dwie-trzy sekundy, lubię mieć w menu kontekstowym "Look up" i "Search with Google" i różne inne dobrodziejstwa. Na razie ani Atom ani Code Microsoftu (jest na tej samej bazie) mnie nie przekonuje.

Co do ryzyka to faktycznie bywa różnie, sam widziałem jak komputer padł od programu antywirusowego intensywnie skanujacego - dopiero sekcja wykazała że stanął zakurzony wiatrak na procesorze. A rada "przeskanuj komputer antywirusem" wydaje się taka rozsądna.

kuzynka.edyta pisze...

no i atom został zmiażdżony.

kwik pisze...

Zaraz zmiażdżony. Do pisania i debugowania Javascriptu twórcze połączenie Node.js z Chromium pewnie ma głębszy sens, w wielu innych przypadkach nie. Dla mnie to tylko dyskomfort. Spróbuj otworzyć jakiś dłuższy tekst w oknie nie na cały ekran, włączyć zawijanie i odciągnąć bok okna. W Brackets jest nieźle, w Code jako tako, w Atomie kupa. I jeszcze ta nieguglalna nazwa:)

kuzynka.edyta pisze...

Nieśmiało pozwolę sobie zauważyć, że zapewne, no w każdym razie tak mi się wydaje, choć oczywiście pewności mieć nie mogę, iż twórcy tego programu nie przypuszczali, że ktoś zechce za jednym zamachem otworzyć w nim całego Ulissesa.
kwiku, mógłbyś być profesjonalnym testerem softu!

kwik pisze...

Masz rację, ale wtedy warto od razu zaznaczyć do czego się progam nadaje, a do czego nie. Ulisses jest akurat mały (1,6 MB) i z nim sobie Atom jeszcze jakoś daje radę, potem jest coraz gorzej. Jeśli się ze sporym zadęciem trąbi o narodzinach nowoczesnego edytora tekstu, ni słowem nie wspominając o jego oczywistych wadach genetycznych, to trudno odebrać to inaczej niż przesadną reklamę. Filmik fajny i nastawił mnie pozytywnie, zderzenie z rzeczywistością było tym bardziej przykre. Przecież ten Atom to potworek, zawsze będzie się trochę ślimaczył i nigdy nie wiadomo kiedy się załamie. Nikomu nie życzę źle, ale na podstawie swoich organoleptycznych obserwacji obstawiam że z trójki Atom, Brackets i Code to ten pierwszy będzie miał największe problemy w dalszym życiu. Większym pożytkiem dla ludzkości byłoby jednak połączenie tych wszystkich Node.jsowych edytorów w jeden, bo inaczej skończy się wielką kupą typu Desktop na Linuksie.

Nie mógłbym być testerem softu bo to najnudniejsze zajęcie na świecie. Więc to że swoim nieco perwersyjnym podejściem szybko potrafię zwalić co drugi progam pozostanie moją nigdy nie wykorzystaną zaletą.