czwartek, 2 marca 2017, 08:10

babrzmyż i bździjmyż

Idzie wiosna. A zatem — poniżej garść propozycji wyekstrahowanych z polskiego słowniczka spelczeka pl.dic od Firefoksa (w Libre/OpenOffice jest b. podobny):

babrzmyż
barłożmyż
bechczmyż
bijmyż
bodźmyż
bójmyż
breszmyż
bździjmyż
chapsnijmyż
cieczmyż
cieszmyż
dobodźmyż
docieczmyż
dogólmyż
dojrzejmyż
dokonywujmyż
dopełznijmyż
doplączmyż
doprzężmyż
doprzyjmyż
dorozummyż
dosólmyż
dostańmyż
dostójmyż
doszkólmyż
dotrzyjmyż
dowiedźmyż
dozwólmyż
dożnijmyż
dożyjmyż
drożmyż
drżyjmyż
dzióbmyż
dzióbnijmyż
dżdżyjmyż
gaździjmyż
głąbmyż
gorejmyż
gólmyż
grzebmyż
grzęźnijmyż
gwóźdźmyż
gzijmyż
haraczmyż
idźmyż
iszczmyż
jeździjmyż
kasłajmyż
kaszlajmyż
kaszlmyż
kolmyż
kopsnijmyż
krzywoprzysiążmyż
kuksnijmyż
mamlajmyż
mądrzejmyż
mierźnijmyż
modrzejmyż
mozólmyż
mrzyjmyż
mżyjmyż
nabreszmyż
nabździjmyż
nacieczmyż
nacieszmyż
nadbierzmyż
nadcieszmyż
nakasłajmyż
nakaszlajmyż
nakaszlmyż
nakolmyż
namozólmyż
napaprzmyż
naplączmyż
naprzyjmyż
naskamlmyż
naskomlijmyż
naskomlmyż
nasólmyż
nasrożmyż
nastańmyż
nastójmyż
natrzyjmyż
nawiedźmyż
nawilżmyż
nażnijmyż
niewólmyż
obcieczmyż
obcieszmyż
obdzióbmyż
obetrzyjmyż
obeżnijmyż
objeździjmyż
oblegnijmyż
obmierźnijmyż
obrąbmyż
obstójmyż
obumrzyjmyż
obwiedźmyż
ocieczmyż
ocieszmyż
odbierzmyż
odcieczmyż
odcieszmyż
odeprzyjmyż
odeżnijmyż
odgwóźdźmyż
odkasłajmyż
odkaszlajmyż
odkaszlmyż
odkaszlujmyż
odpełznijmyż
odpierzmyż
odplączmyż
odprzężmyż
odprzysiążmyż
odrzeczmyż
odsólmyż
odstańmyż
odstójmyż
odumrzyjmyż
odwiedźmyż
odwilżmyż
odżyjmyż
ogólmyż
omierźnijmyż
oplączmyż
oprzyjmyż
opsnijmyż
osmólmyż
osólmyż
ostańmyż
ostójmyż
otrzyjmyż
ożyjmyż
paprzmyż
patrzajmyż
pełznijmyż
pijmyż
plączmyż
płóźmyż
pocieczmyż
podbierzmyż
podeprzyjmyż
podetrzyjmyż
podgólmyż
podlegnijmyż
podpełznijmyż
podrożmyż
podsmólmyż
podstójmyż
podszkólmyż
podścielmyż
podzióbmyż
pogłąbmyż
pogólmyż
pogrzebmyż
poharaczmyż
pojeździjmyż
pokaszlujmyż
pomozólmyż
pomrzyjmyż
popaprzmyż
popełznijmyż
poplączmyż
poprzestańmyż
poprzyjmyż
poprzysiążmyż
porozummyż
posmólmyż
posólmyż
postańmyż
postójmyż
poszummyż
potrzyjmyż
powaśńmyż
powiedźmyż
powstańmyż
pozostańmyż
pozwólmyż
pożebrzmyż
pożmijmyż
pożnijmyż
pożyjmyż
półstójmyż
przebodźmyż
przebranżowmyż
przecieczmyż
przedostańmyż
przegłąbmyż
przeharaczmyż
przejeździjmyż
przejrzejmyż
przekolmyż
przekonywujmyż
przepełznijmyż
przepijmyż
przeprzężmyż
przeprzyjmyż
przesólmyż
przestańmyż
przestójmyż
przeszkólmyż
przeszummyż
przetrzyjmyż
przewiedźmyż
przycieszmyż
przygwóźdźmyż
przyjmyż
przymrzyjmyż
przypełznijmyż
przyplączmyż
przyprzężmyż
przyprzyjmyż
przyrzeczmyż
przysiążmyż
przysólmyż
przystańmyż
przytrzyjmyż
przywiedźmyż
przywrzyjmyż
przyzwólmyż
rechczmyż
rozbabrzmyż
rozbierzmyż
rozdzióbmyż
rozeklnijmyż
rozeprzyjmyż
rozetrzyjmyż
rozewrzyjmyż
rozjeździjmyż
rozkasłajmyż
rozkaszlajmyż
rozkaszlmyż
rozmielmyż
rozórzmyż
rozpaprzmyż
rozpełznijmyż
rozplączmyż
rozpostrzyjmyż
rozprzężmyż
rozsrożmyż
rozstańmyż
rozszummyż
rozścielmyż
rozwiedźmyż
rozwścieczmyż
rymsnijmyż
rzeczmyż
rżyjmyż
skamlmyż
skłąbmyż
skomlijmyż
skomlmyż
smólmyż
sólmyż
spaprzmyż
spełznijmyż
spierzmyż
splączmyż
spożyjmyż
spójrzmyż
sprzężmyż
sprzysiążmyż
srożmyż
stańmyż
stójmyż
szkólmyż
szummyż
ścieczmyż
ścielmyż
ścieszmyż
ślijmyż
śnijmyż
śpijmyż
świerzbmyż
tnijmyż
trzepieczmyż
trzyjmyż
ubabrzmyż
ubodźmyż
ucieszmyż
uduchowmyż
udzióbmyż
ujeździjmyż
ukolmyż
umrzyjmyż
upaprzmyż
upodmiotowmyż
uprzyjmyż
urzeczmyż
urzeczowmyż
urzeczownikowmyż
usmólmyż
usprzętowmyż
ustańmyż
ustójmyż
utrzyjmyż
uwiedźmyż
użebrzmyż
użnijmyż
wcieczmyż
wcieszmyż
wdrożmyż
weprzyjmyż
wespnijmyż
wesprzyjmyż
weszcznijmyż
wetrzyjmyż
wezdmijmyż
weżnijmyż
wgłąbmyż
wiedźmyż
wierzajmyż
wilżmyż
wkolmyż
wpełznijmyż
wplączmyż
wprzężmyż
wrzyjmyż
wsólmyż
wstańmyż
wścielmyż
wwiedźmyż
wychędóżmyż
wycieczmyż
wycieszmyż
wydostańmyż
wydólmyż
wydzióbmyż
wygólmyż
wyjeździjmyż
wykasłajmyż
wykaszlajmyż
wykaszlmyż
wykaszlujmyż
wymamlajmyż
wymądrzejmyż
wymrzyjmyż
wypaprzmyż
wypełznijmyż
wyplączmyż
wyprzężmyż
wyprzyjmyż
wypsnijmyż
wyrozummyż
wyskamlmyż
wyskomlijmyż
wyskomlmyż
wysmólmyż
wysólmyż
wystójmyż
wyszkólmyż
wyszummyż
wytrzyjmyż
wywiedźmyż
wywrzyjmyż
wyzwólmyż
wyżebrzmyż
wyżmijmyż
wyżnijmyż
wzbierzmyż
zababrzmyż
zabarłożmyż
zabodźmyż
zacieczmyż
zacieszmyż
zadowólmyż
zadrżyjmyż
zadzióbmyż
zagłąbmyż
zagwóźdźmyż
zakasłajmyż
zakaszlajmyż
zakaszlmyż
zamrzyjmyż
zapaprzmyż
zapełznijmyż
zaplączmyż
zaprzestańmyż
zaprzężmyż
zaprzyjmyż
zaprzysiążmyż
zarżyjmyż
zaskamlmyż
zaskomlijmyż
zaskomlmyż
zasmólmyż
zasólmyż
zastańmyż
zastójmyż
zaszummyż
zaświerzbmyż
zatrzyjmyż
zawiedźmyż
zawrzyjmyż
zbabrzmyż
zbierzmyż
zbrechczmyż
zdejmmyż
zdzióbmyż
zebździjmyż
zeklnijmyż
zemrzyjmyż
zepnijmyż
zespólmyż
zetnijmyż
zetrzyjmyż
zewrzyjmyż
zezwólmyż
zeżnijmyż
zgłąbmyż
zgólmyż
zharaczmyż
zjeździjmyż
zmartwychpowstańmyż
zmartwychwstańmyż
zmądrzejmyż
zmielmyż
zmierźnijmyż
zniewólmyż
zostańmyż
zrozummyż
zróżowmyż
zwiedźmyż
zwilżmyż
żebrzmyż
żłobmyż
żmijmyż
żnijmyż
żyjmyż


DODANE - wycinek z hasła nieuk słownika Lindego:

niedziela, 12 lutego 2017, 19:41

przedwiośnie

Cytuję z pl.wikipedia.org "W niektórych regionach Polski (Wielkopolska, Mazowsze) gniazduje na słupach trakcji elektrycznej".

Co pewnie jest nieprawdą, bo słupy sieci trakcyjnej są niskie i w ogóle nie bardzo się nadają. Autor skądś bezmyślnie przepisał albo miał na myśli słupy linii wysokiego napięcia. To dość popularne miejsca gniazdowania także innych ptaszysk.

czwartek, 22 grudnia 2016, 06:54

Solidarność chce nas zabić

"Wprowadzenia własnej polityki klimatycznej uwzględniającej polskie uwarunkowania społeczno-gospodarcze" — tego m.in. domaga się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" od Rządu RP. Wyjąłem z kontekstu, cały ten kaleki punkt brzmi: "Renegocjację, celem zawieszenia przepisów związanych z wdrażaniem unijnej polityki klimatycznej, a także wprowadzenie własnej polityki klimatycznej uwzględniającej polskie uwarunkowania społeczno-gospodarcze i bezpieczeństwo energetyczne kraju" — chodzi więc zapewne o renegocjację jakiejś przykrej umowy unijnej hamującej rozwój polskiego górnictwa węgla kamiennego. W innym punkcie mamy: "Promocję POLSKIEGO WĘGLA. Większą aktywność producentów i dystrybutorów węgla w tym zakresie. Wykorzystanie polskich instytucji celem zwiększenia udziału węgla krajowego w sprzedaży do sektora socjalno-bytowego i ciepłowniczego". Sektor socjalno-bytowy to ludzie palący w piecach węglem, kupują rosyjski bo tańszy. Chodzi więc pewnie o dopłaty do polskiego i obłożenie cłem reszty (co już było w pierwszym punkcie: "Natychmiastowe wprowadzenie mechanizmów przeciwdziałających nadmiernemu importowi węgla spoza Unii Europejskiej, w szczególności z Federacji Rosyjskiej").

Z tekstu Niezbędne są bardziej zdecydowane działania aby zaradzić szkodom powodowanym przez zanieczyszczenie powietrza gdzie straszą: "Szacuje się że w 2013 r. narażenie na PM2,5 spowodowało około 467 000 przedwczesnych zgonów w 41 krajach europejskich" można przejść do strony z mapką, która niedwuznacznie sugeruje o które kraje chodzi, gdzie indziej oszacowali że u nas to tylko 48 270 zgonów.

Annual mean concentrations to średnie roczne stężenia, PM2,5 to niewidzialny pył powodujący raka płuc, astmę i choroby układu krążenia. Taki pył powstaje m.in. przy paleniu węglem w piecach. A więc "Solidarność" chce nas zabić, tyle że polskim węglem. A tym bardziej chce zabić nasze dzieci, również te nienarodzone, a nawet jeszcze niepoczęte. Pewnie nieświadomie, ale co to zmienia. Do rozumu i tak nie da się im przemówić, przecież gdyby go mieli w ogóle nie trzeba by było.

Teoretycznie da się używać węgla kamiennego jako źródła czystej energii, teoretycznie można brać silne narkotyki rekreacyjnie, bez szkody dla zdrowia, podobno można nawet humanitarnie poderżnąć gardło żywej, nieogłuszonej krowie. W praktyce niestety jest to trudne, wymaga dużej kultury i wprawy. Co gorsza w "sektorze socjalno-bytowym" i tak zawsze decyduje cena. Więc nawet jeśli zdrowy polski węgiel będzie tańszy od rosyjskiego to ludzie i tak kupią tańszy piec zatruwający środowisko, bo niewidzialnego PM2,5 nigdy nie zobaczą, a odległych skutków zdrowotnych nie skojarzą, za to aktualną cenę pieca od razu widzą doskonale. A więc powtarzam, Solidarność chce nas zabić, bo promocja dowolnego węgla, choćby polskiego i poświęconego, bez jednoczesnego ograniczenia jego zużycia przez zwykłych ludzi musi się skończyć wzrostem zachorowań i śmiertelności.

Oczywiście nie tylko o węgiel chodzi, to nie jest jedyne źródło PM2,5. Ale jeśli się zrobi specjalną furtkę dla polskiego węgla, to trudno potem sensownie interweniować przy innych źródłach, to przecież tak jak na czyjeś życzenie zrobić dziurę w balonie a od wszystkich zażądać, że teraz trzeba mocniej dmuchać. Nie, trzeba wszystko razem, ograniczyć zużycie węgla opałowego, badać emisję spalin, ograniczyć sprowadzanie złomu samochodowego, zbudować metro w Krakowie, może w ogóle wyrzucić diesle z miast, nie wiem bo się nie znam. Obudziłem się z łapą w nocniku raptem parę dni temu i nawet nie zdążyłem jej porządnie oblizać. Nie, niestety nie jest to kolejna lewicowa histeria, po prostu odrabiamy zaległe lekcje, jesteśmy tam, gdzie Londyn był w latach pięćdziesiątych. Tak, jest na to apka do Androida, a w Delhi i Pekinie jest dużo gorzej.


DODANE: obszerne (PDF 36MB) Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce. Jesteśmy czołowym producentem pyłów w UE, zaraz za Francją, procesy spalania poza przemysłem to połowa naszej emisji, "największy problem stanowią indywidualne piece w gospodarstwach domowych, zwłaszcza te starszej generacji, które często wykorzystują paliwo złej jakości i nie są wyposażone w urządzenia do redukcji emisji zanieczyszczeń", "jedynie 17% sprzedawanych rocznie kotłów w Polsce to kotły automatyczne (miałowe, groszkowe lub miałowo-groszkowe), a 83% to kotły zasypowe (ręczne)".

DODANE (8 stycznia 2017): na zimowe noce zdecydowanie polecam zatrute NO2 powietrze londyńskie (stąd):